"I Sverige är tid ett mått på kvalitet, lång tid bättre kvalitet. I Finland är tid ett mått på effektivitet, kort tid bättre effektivitet!"
   Index       Anita       Mötet       Norrgården       Kontakta oss       E-mail       In English

Mötet

Finländare arbetar bäst under tryck och går med lätthet från kaos och kris till klarhet och genomförande. Svenskar arbetar bäst med planering, genomlysning, framförhållning och delaktighet. Eftersom kaos och kris för svenskar är negativa tillstånd, har de skapat den starka svenska projektorganisationen.
Affärsverksamhet kräver handlingskraft och planering. Det betyder att de svenska och finländska metoderna tillhandahåller var sitt av de nödvändiga grundelementen för ett framgångsrikt koncept. Tillsammans borde de kunna få till stånd ett ledarskap som saknar motstycke i världen.
Fusioner har ofta lett till slöseri med humankapitalet - eftersom de anställda tvingats hitta en överlevnadsstrategi "den hårda vägen". Kan man i stället identifiera parternas starka sidor och lyckas kombinera dem, har man hittat nyckeln till den vinnande strategin.

"Mötet bibringar sin läsare hårdfakta om respektive land, men med viss tyngdpunkt på det för Finland utmärkande. Kunskaperna om Sverige är nämligen relativt goda i Finland; tyvärr gäller inte det omvända förhållandet... Genomgången av språksituationen i Finland borde vara obligatorisk läsning för svenska grundskoleelever... När kommer relationshandboken mellan svenskar och norrmän?"
Charlotta Friborg, ledarskribent, Dagens Nyheter
"Vi har haft mycket nöje och fått mycket information av boken här på Bella. Vi tror att det är intressant för många finnar att läsa den."
Paula Rosti, Bella Boats, Kuopio
"Måste säga att boken är bra! Den fyller ett tomrum och jag blir inte förvånad om ni får trycka nya upplagor."
Sören Viktorsson, svensk journalist, Helsingfors
"Mycket intressant. Då man upplevt både finnarnas och rikssvenskarnas okunskap om det andra landet, framstår Mötet som ett beställningsarbete. Jag hoppas verkligen att många läser boken!"
Tommy Olin, banktjänsteman
"Ett seriöst försök att blottlägga de faktiska kulturskillnaderna mellan svenskar och finländare. Baserat på forskningsmaterial och ett brett intervjunderlag har författarna gjort den första analysen någonsin av de faktorer som påverkar umgängessätt och ledarskap... Mycket träffande uttrycks kulturskillnaderna mellan länderna i de citat som ges i boken."
Hannu Olkinuora, chefredaktör, Aamulehti
"Boken ger stort utrymme åt hur man lämpligen förbereder en företagsfusion. Spåren av Telia och Telenor avskräcker. Närheten kan innebära att risken för missförstånd ökar. En spännande och nyttig bok för både finländare och svenskar!
Lisbeth Nieminen, SIF-tidningen
Beställ boken här...
Ad Initium     Box 133, 185 22, Vaxholm. Sweden     Tel. +46 (0)8 732 5680     Fax +46(0)8 732 5644    Mobil 0708-45 24 00