"Att förstå och kunna använda den kulturella kompetensen kommer att bli 2000-talets största utmaning för ledare"

   Index       Anita       Mötet       Norrgården       Kontakta oss       E-mail       In English

Ad Initium är företaget som i snart 20 år varit specialiserat på internationella fusioner och samarbete över nationalitetgränserna.

Kulturskillnader - en strategisk fördel

Antalet fusioner och förvärv över nationsgränserna ökar dramatiskt. Samtidigt ökar också personalens kontakter med nya medarbetare och kulturer. Att lära sig att identifiera och hantera kulturskillnader är ett strategiskt verktyg i allt samarbete med olika nationaliteter.

Att göra affärer med spanjorer, fransmän eller italienare innebär inte att du skall eftersträva att bli en sydeuropé. Däremot bör du skaffa dig så mycket kunskap du kan om ländernas affärsseder, historia, särdrag och framförallt vilka "hjältar och symboler" varje nationalitet hyllar.

Att förstå fransmannens känsla för litteratur och det franska språket ger en automatisk öppning för konversation, det vill säga om man kan sin egen svenska litteratur!

Att känna till den spanska stoltheten och samtidigt förstå vad den svenska nedtoningen ger för tolkning hos spanjoren!

Att förstå italienarens känsla för framtoning och "Bella figura" och vikten av kulturella mästerverk.

Mångfald och kulturell empati skapas där olikheter inte uppfatts som ett hot utan som den kraft som förutsätts för ett framgångsrikt samarbete över nationalitetsgränserna.

Inom Norden har det under lång tid talats mest om likheter mellan nordbor. Företag har fusionerat över gränserna och de anställda har mycket snart märkt av skillnaderna i beslutsfattande, delaktighet, hierarki och ledarstil.
   När avståndet är kort blir förståelsen sämre för de skillnader vi alla kommer att uppleva.

Ad Initium     Box 133, 185 22, Vaxholm. Sweden     Tel. +46 (0)8 732 5680     Fax +46(0)8 732 5644    Mobil 0708-45 24 00